Projekty


PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI


- Umowa POIR.01.01.01-00-0592/15-00 

w ramach działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw "Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” : „Kompleksowe badania i prace rozwojowe nad innowacyjną technologią podsuszania materiałów sypkich energią z odnawialnych źródeł, w celu wprowadzenia do oferty firmy Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. nowoczesnych produktów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 


hjo

Umowa Innotech-K1/IN1/66/158900/NCBR/12

w ramach programu wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć INNOTECH. Współpraca w ramach Konsorcjum z Instytutem Nafty i Gazu w Projekcie "Opracowanie pakietu dodatków wielofunkcyjnych do stałych paliw biogennych i sposobu wprowadzania go do paliw".

niininnjiokiPROJEKTY ZREALIZOWANE :


- Umowa UDA-POIG.04.04.00-24-061/08-04

w ramach działania 4.4 POIG – „Innowacyjna suszarnia na biomasę - budowa budynku produkcyjnego, udoskonalenie prototypu, opatentowanie, wdrożenie do produkcji”;
Projekt zakończony w 2011 r.

joljj 

- Umowa UDA-POIG.05.01.00-00-028/09

w ramach działania 5.1 POIG - „Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii”.
Projekt zakończony w 2015 r.

azs

- Umowa UDA_RPSL.01.03.00-00-036/11-00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

 realna odpowiedź na realne potrzeby

  

            Projekt: Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego branży drzewnej i energetycznej wraz z Centrum Transferu Technologii przez ARP Sp. z o.o. w Żorach

 

Beneficjent: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Boczna 12, 44-240 Żory

 
Wartość projektu: 19 846 050,00 PLN

 Wartość dofinansowania: 9 089 496,00 PLN

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

dsw