72 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” - 10.06.2015 r. KATOWICE

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza na 72 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbędzie się dnia 10 czerwca br. o godz. 11.00 w sali nr 102 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach w ramach VII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości.

Tematem spotkania Forum będzie„ Kompleksowa modernizacja energetyczna  budynków oraz budownictwo energooszczędne kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju.

Przewidujemy następujący program:

 • NFOŚiGW – strategia, dorobek i oferta programowa na lata 2015 -2020
  (Dorota Zawadzka – Stępniak –  Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW)
 • Prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  i jego oferty programowej na lata  2013 - 2016
  (Andrzej Pilot – Prezes Zarządu WFOŚiGW  w Katowicach)
 • Standardy energooszczędności  w znowelizowanym Prawie Budowlanym
  (przedstawiciel MIR)
 • Programy priorytetowe NFOŚiGW w zakresie modernizacji energetycznej i energooszczędnego budownictwa – dotychczasowe realizacje oraz plany dalszych działań
  (Dariusz Szymczak – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu w NFOŚiGW)
 • Dyskusja
 • Przerwa kawowa 
 • Prezentacja  opracowania  ”Strategia Modernizacji Budynków. Mapa drogowa 2050”
  (Katarzyna Dziamara – Rzucidło, doradca w NFOŚiGW)  
 • Panel  dyskusyjny uczestników opracowania ”Strategia Modernizacji Budynków. Mapa drogowa 2050”
 • Dyskusja
 • Podsumowanie spotkania (Dorota Zawadzka – Stępniak –  Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW).
    

Dodatkowe informacje