ODWOŁANIE ZE STANOWISKA

Odwołanie ze stanowiska

Z dniem 20.04.2015 prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Bogdan Węgrzynek został odwołany z pełnionej funkcji.  Wszelkie działania podjęte przez wyżej wymienionego w imieniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach lub Polish Wood Cluster w Żorach nie są prawomocne. ARP i PWC nie odpowiadają za  treść oraz realizację umów i porozumień zawartych po 20.04.2015 przy współudziale byłego prezesa firmy Bogdana Węgrzynka. Osobą odpowiedzialną za realizację umów i porozumień ARP i PWC po 20.04.2015 jest właścicielka ARP – Iwona Gaweł. Umowy i porozumienia zawarte przed 20.04.2015 obowiązują jak określono w ich treści.

Dodatkowe informacje