Aktualności

Wesołych Świąt!

kartka2017

Relacja z I Kongresu Polskiego Kapitału

5 grudnia 2016 roku w Warszawie odbył się I Kongres Polskiego Kapitału Forbesa, w którym wzięła udział Pani Iwona Gaweł - Prezes Zarządu ARP Sp. z o.o. Kongres Polskiego Kapitału to największa w Polsce doroczna, całodniowa impreza, służąca wymianie doświadczeń i kontaktów między biorcami kapitału, jakimi są przedsiębiorcy, i jego dawcami – funduszami Private Equity, Venture Capital, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Na Kongres przybyło ponad 300 osób ze świata biznesu, w tym przedsiębiorców i przedstawicieli branży finansowej. W W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: prezes Asseco Poland SA Adam Góral, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, były premier Jan Krzysztof Bielecki oraz prezes zarządu Kruk SA Piotr Krupa.

Jednym z tematów Kongresu były perspektywy wzrostu wartości polskich firm na tle perspektyw wzrostu polskiej gospodarki. Swoimi doświadczeniami w budowaniu wartości biznesu dzielili się właściciele dużych firm prywatnych. Uczestnicy zapoznali się z wadami i zaletami polskiego rynku kapitałowego i finansowego oraz uzyskali praktyczne porady na temat wyboru doradcy przy pozyskiwaniu finansowania podczas prezentacji domów maklerskich, banków inwestycyjnych i firm doradztwa inwestycyjnego. 

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Relacja z I Kongresu Polskiego Kapitału

Sprzedaż BRYKIETU DRZEWNEGO w ARP Sp. z o.o.

Firma ARP Sp. Z o. o. posiada linie produkcyjne do produkcji pelletu i brykietu oraz własną Elektrociepłownię opalaną biomasą o mocy elektrycznej 0,62 MW oraz mocy cieplnej 2,7 MWt. dla własnych potrzeb technologicznych, co umożliwia nam obniżenie kosztów produkcji  w naszym zakładzie a co za tym idzie NAJLEPSZE ceny brykietu na Śląsku! Nasz produkt jest czysty, ekologiczny, o miłym zapachu i jasnym kolorze.
Brykiet, który produkujemy w pełni nadaje się do spalania w kotłach centralnego ogrzewania, kominkach, piecach kaflowych, wszystkich innych rodzajach piecach C.O. na drewno.
Brykiet pakujemy w paczkach po 10kg lub inaczej według życzenia klienta!
Zamówienia i sprzedaż:
ARP, Żory, ul. Boczna 12
tel 32 724 25 75

Zapraszamy na FB :)

Sprzedaż BRYKIETU DRZEWNEGO w ARP Sp. z o.o. Facebook

Sprzedaż BRYKIETU DRZEWNEGO w ARP Sp. z o.o.

Targi ENEX Nowa Energia, Targi Kielce 30-31.03.2016baner

Targi z pozytywną energią

Zakres branżowy targów

ENEX

·         Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii;

·         maszyny, urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne;

·         budownictwo energetyczne;

·         eksploatacja urządzeń energetycznych i modernizacja istniejących sieci;

·         użytkowanie energii i metody jej oszczędzania;

·         odnawialne źródła energii i ciepła;

·         informatyka w energetyce;

·         telekomunikacja; wytwarzanie ciepła dla systemów ciepłowniczych;

·         skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;

·         technologie systemów przesyłowych, armatura sieciowa.

ENEX Nowa Energia 

·         Biogaz

·         Biopaliwa stałe (biomasa)

·         Energia słoneczna

·         Energia wodna

·         Energia wiatrowa

·         Energia geotermalna

·         Biopaliwa płynne

·         Pojazdy na biopaliwo;

·         Energia jądrowa

·         Rozwiązania informatyczne dla sektora OZE

·         Doradztwo energetyczne i finansowe

·         Automatyka

·         Osprzęt eksploatacyjny i narzędzia

·         Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej

·         Technologie pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych

·         Technologie oparte na odnawialnych źródłach energii;

·         Możliwości finansowania energii ze źródeł odnawialnych;

·         Urządzenia i linie technologiczne do produkcji pelet.

Energia z biomasy w praktyce. Kieleckie centrum kompetencji.

Podczas tegorocznej edycji XIX Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIV Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia Polska Izba Biomasy i Targi Kielce zapraszają na spotkanie dotyczące wytwarzania energii z biomasy.

Specjaliści z branży oraz przedstawiciele instytucji ściśle związanych z biomasą w Polsce przedstawią aktualne regulacje i uwarunkowania by rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele samorządów lokalnych mogli z jak najszerszej perspektywy spojrzeć na wykorzystanie biomasy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Całodzienne warsztaty, odbywające się 31 marca, będą poruszały takie tematy jak m.in. nowa ustawa OZE, finansowanie inwestycji biomasowych, certyfikacja biomasy, wkład Polski w realizację ustaleń COP21 w Paryżu czy potencjał Polski w zakresie produkcji biomasy. Pełny program dostępny tu.

– Jeśli chodzi o potencjał biomasy to jesteśmy potęgą na tle Europy. Z jednej strony odsetek powierzchni  zajętej przez lasy jest jednym z wyższych (ponad 30%). Z drugiej strony, jest dużo niewykorzystanej ziemi ornej (choćby ziemie V-VI klasy, które są glebami słabymi i niewykorzystywanymi rolniczo) oraz ok. miliona hektarów nieużytków, na których, przynajmniej na części, można uprawiać rośliny energetycznej – mówi Ryszard Gajewski, prezes zarządu Polskiej Izby Biomasy. – Pod kątem innych odnawialnych źródeł energii w warunkach polskich również dysponujemy zasobami, jednak umiarkowanymi. Ważnym jest aby rozwijać wszystkie technologie, jednak rozwijać w sposób zrównoważony, wszędzie tam gdzie jest to społecznie i ekonomicznie uzasadnione. Warto zatem skierować swoją uwagę na produkcję roślin wykorzystywanych energetycznie, generując miejsca pracy i aktywizując społeczności lokalne. Liczymy, że właśnie takie miejsca jak Targi ENEX Nowa Energia 2016 będą ważnym miejscem, gdzie będziemy propagować innowacyjne rozwiązania w tym zakresie. Produkcja biomasy, rozumianej jako szybko rosnące rośliny przyczyniające się do redukcji CO2 oraz smogu, będące równocześnie ekologicznym paliwem to jeszcze „ziemia niczyja”. Marcowe warsztaty  podczas Targów ENEX i ENEX Nowa Energia stanowią, już od ponad 10 lat centrum kompetencji w tym temacie – dodaje Ryszard Gajewski.

Bogaty program warsztatów pozostawia również przestrzeń do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie rejestracja.  

V Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016

W dniach 17-18 lutego 2016 r., odbędzie się V Forum Gospodarki Odpadami w Polsce  SOSEXPO 2016 - Targi i Konferencje, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Udział w SOSEXPO to doskonała okazja do bezpośrednich spotkań z przedstawicielami samorządów z całej Polski oraz przedsiębiorcami działającymi w branży gospodarki odpadami. W realizację i rozwój SOSEXPO zaangażowanych jest szereg kluczowych instytucji m.in.: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. 

Nowy projekt B+R

 Z przyjemnością informujemy, iż w grudniu 2015 roku Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. podpisała Umowę o dofinansowanie realizacji projektu pt.„Kompleksowe badania i prace rozwojowe nad innowacyjną technologią podsuszania materiałów sypkich energią z odnawialnych źródeł, w celu wprowadzenia do oferty firmy Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. nowoczesnych produktów” w ramach działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw "Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzących do opracowania 2 innowacyjnych produktów, służących do przechowywania, sezonowania i poprawiania jakości materiałów sypkich.

W wyniku projektu wdrożone zostaną opracowane rozwiązanie w postaci 2 produktów: silosów termicznych z dyszą powietrzną oraz nakładki z dyszą powietrzną na istniejące silosy i systemy wentylacyjne.

W ramach projektu przebadany zostanie m. in. wpływ procesu podsuszania na takie materiały sypkie jak biomasa energetyczna, czy ziarna zboża lub nasiona. Opracowane i przebadane zostaną różne warianty dysz powietrznych, w celu wybrania optymalnego rozwiązania. Wypracowany zostanie algorytm doboru kształtu i wymiarów dysz, w zależności od warunków panujących w miejscu ich zastosowania. Badania obejmą również analizę warunków panujących wewnątrz silosu i zależności pomiędzy tymi warunkami,
a zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Dane te pozwolą określić krytyczne parametry powietrza, przy których występuje zagrożenie materiału procesami biologicznymi. W oparciu o zebrane informacje, opracowany zostanie układ automatyki, który poprzez odcinanie dopływu powietrza do wnętrza silosu, wyeliminuje niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych na przechowywane produkty. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie produktów, odpowiadających na potrzeby klientów z sektora rolniczego, spożywczego, drzewnego. Ich wdrożenie pozwoli na zwiększenie innowacyjności
i konkurencyjności spółki ARP Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 339 255,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 286 888,77 PLN

Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2016 – 31.12.2018


LOGGG

ARP Sp. z o.o. w „Studio Telewizyjna 1” TVP Katowice

Na zaproszenie wydawcy programu  „Studio Telewizyjna 1”, realizowanego przez TVP Katowice, właścicielka ARP Sp. z o.o. Pani Iwona Gaweł, wzięła udział w programie telewizyjnym na żywo w dniu 29 grudnia 2015 roku. 

Pani Iwona Gaweł została zaproszona do programu w związku z przyznaniem Spółce ARP przez Polską Izbę Ekologii nagrody EKOLAUR w kategorii „Energooszczędność, efektywność energetyczna” za przedsięwzięcie pod nazwą: „Kogeneracja z biomasy - (CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła”.

W programie poruszono kwestie dotyczące zastosowania biomasy w procesie kogeneracji jak również kwestie związane z korzyściami płynącymi z wykorzystania nagrodzonej instalacji zarówno w życiu codziennym, jak i w sferze ochrony środowiska. 

Zapraszamy do obejrzenia programu: http://katowice.tvp.pl/23368806/29122015


ZDJ

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU


gen 1

"EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2015" 23.11.2015, Katowice

ekolaury

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. laureatem prestiżowej nagrody
w XIV Edycji Konkursu „EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII 2015”
w kategorii Energooszczędność, efektywność energetyczna: 
„Kogeneracja z biomasy - (CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej
i użytkowego ciepła”

 

W dniu 23 listopada br., podczas uroczystej Gali w Hotelu Qubus Prestige w Katowicach wręczone zostały Ekolaury i wyróżnienia przyznane przez Kapitułę XIV Konkursu EKOLAURY 2015 odbywającego się pod patronatem Polskiej Izby Ekologii.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. została nagrodzona EKOLAUREM w kategorii Energooszczędność, efektywność energetyczna za przedsięwzięcie pod nazwą: 


Kogeneracja z biomasy - (CHP – Combined Heat and Power) – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła

 

Polska Izba Ekologii, z sukcesem, od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. 


  Ekolaury i wyróżnienia zostały przyznane w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

  DSC 5095

  DSC 5098

  DSC 5104

  DSC 5106
  Aby obejrzeć relację z wydarzenia zapraszamy na stronę : https://vimeo.com/146988875

Dodatkowe informacje